Boj s nebezpečnou reklamou

„Billboardy pomáhají“ jsou striktně proti instalaci a využívání nebezpečných reklamních ploch a vymezují se zejména vůči takovým:

  • jejichž umístění neprošlo schvalovacími procesy dotčených institucí
  • nebo jsou na místech, u nichž nedošlo k posouzení, zda jsou pro instalaci reklamy vhodná a bezpečná
  • nebo nejsou od komunikací odděleny bezpečnostními svodidly
  • nebo nejsou umístěny na konstrukcích postavených v souladu s bezpečnostními předpisy (například typicky reklama na vozíku či na koleni vyrobené lehké a nestabilní konstrukce z kovových trubek)
  • nebo u nichž nebylo vyhodnoceno, zda nebrání ve výhledu řidičům, v důsledku čehož může docházet k nejrůznějším nebezpečným situacím, včetně dopravních nehod

Členové Svazu provozovatelů venkovní reklamy, autora projektu Billboardy pomáhají, nejenomže takové reklamní plochy nepodporují, ale především dlouhodobě na nebezpečnou reklamu poukazují a s cílem jejího komplexního odstranění na ni upozorňují také zodpovědné instituce.

Ukázky nebezpečné reklamy