Historie a význam venkovní reklamy

Venkovní reklama je běžnou součástí nejenom života naší generace, ale byla jí i v dávných dobách. Za jejího prapůvodce můžeme považovat již „obchodníky“ v době kamenné, kteří za účelem přilákání zákazníků rozdělávali ohně, aby upoutali pozornost kolemjdoucích. Reklamní text se objevil například již na hliněné tabulce při archeologických průzkumech ve staroegyptském městě Memfis. Výrazný posun zaznamenala venkovní reklama s vynálezem tisku a tvorbou prvních plakátů. Jedním z průkopníků venkovní reklamy se stal český mistr secese, Alfons Mucha, který pomocí plakátů vystavených venku proslavil herečku Sarah Bernhardt, a tento jeho počin z něj udělal umělce celosvětového významu.

V USA se předchůdci dnešních billboardů, tedy reklamních ploch podél silnic, začali objevovat již v první polovině 19. století a většího rozvoje se, stejně jako následně po celém světě, dočkali s rozvojem automobilové dopravy. Tehdy si však prodejci pomáhali svépomocí – vyráběli a umisťovali podél silnic vlastnoručně vyrobené cedule.

Věděli jste?

Jedním z průkopníků venkovní reklamy se stal český mistr secese Alfons Mucha

Venkovní reklama v našich zemích se začala výrazněji objevovat na začátku 20. století, kdy provozovatelé obchodů a služeb pro své zviditelnění používali plakáty či plechové cedule, které rozmisťovali na místa, kde se pohybovalo velké množství lidí, nebo formou maleb na fasády domů se svými provozovnami. Na nich se hojně objevovaly i neonové nápisy. Svého rozmachu dosáhla venkovní reklama především během první republiky, kdy se objevovala i na veřejných sloupech.

A od té doby je venkovní reklama nedílnou součástí veřejného prostoru. Stala se nepostradatelným motorem ekonomik všech zemí, včetně České republiky. Pomáhá nejenom k růstu podniků a firem, které zaměstnávají miliony lidí, ale výrazně také propagovat oblast kultury, vzdělání, politiky, dává vědět o činnostech nejrůznějších komunit. Upozorňuje na významná celospolečenská témata, reaguje na aktuálně vzniklé situace a výraznou měrou pomáhá nejrůznějším neziskovým a charitativním organizacím při jejich aktivitách.