Příklady ze zahraničí, jak billboardy pomáhají

Podpora veřejných aktivit v oblasti zdravotnictví

Místo:
Times Square, New York, USA
Kampaň:
„Stay Home. Save Lives.“ „Zůstaňte doma. Zachraňte životy.“
Dopad:
Během pandemie covidu-19 zobrazovaly billboardy na Times Square klíčové zprávy z oblasti veřejného zdraví, vyzývající lidi, aby dodržovali bezpečnostní zásady. Pomocí venkovní reklamy se tak podařilo oslovit miliony lidí a posílit boj proti viru.

Povědomí o životním prostředí a akce

Místo:
Manila, Filipíny
Kampaň:
„Billboard čistící vzduch“
Dopad:
Průkopnický billboard v Manile, vybavený technologií čištění vzduchu, pomohl snížit znečištění vzduchu v okolní oblasti. Přeměnou znečišťujících látek na neškodné látky ukázal, jak mohou reklamní prostory aktivně přispívat k udržitelnosti životního prostředí.

Podpora místních podniků

Místo:
Austrálie
Kampaň:
„Kupujte místní produkty“
Dopad:
V době ekonomických výzev byly billboardy po celé Austrálii využity k podpoře místních podniků. Tyto kampaně přivedly spotřebitele k malým a středním podnikům, což je naprosto zásadní pro oživení, posílení a odolnost ekonomiky.

Propagace umění a kultury

Místo:
Los Angeles, USA
Kampaň:
„Umění všude“
Dopad:
Billboardy se proměnily v plátna pro umělecká díla, čímž se kultura stala přístupnou pro všechny, a ulice ve městech se proměnily v galerie pod širým nebem. Tato iniciativa nejen podporovala místní umělce, ale také obohatila každodenní život široké veřejnosti o umělecký zážitek.

Osvěta proti domácímu násilí

Místo:
Kapské Město, Jihoafrická republika
Kampaň:
„Všechny formy domácího násilí jsou proti zákonu“
Dopad:
Billboardová kampaň poukazuje na domácí násilí a upozorňuje, že jde o trestný čin. Národní kampaň informuje veřejnost o závažnosti této problematiky a poskytuje kontaktní informace pro další podporu a pomoc.

Podpora duševního zdraví

Místo:
Místo: Londýn, Velká Británie
Kampaň:
„Je v pořádku nebýt v pořádku“
Dopad:
Kampaň zaměřená na zvýšení povědomí o duševním zdraví pomocí billboardů, které nabízely povzbudivé zprávy a informace o zdrojích pomoci. Přispěla k odtabuizování problémů s duševním zdravím a podpořila lidi v hledání pomoci.

Venkovní reklama, která zachraňuje životy

Místo:
Londýn a okolí, Velká Británie
Kampaň:
„Street Furniture That Saves Lives“ (Městský mobiliář, který zachraňuje životy)
Dopad:
Inovativní řada městského mobiliáře kombinuje nejnovější technologie digitální reklamy se speciálně navrženými automatizovanými externími defibrilátory, které může veřejnost využívat zdarma k záchraně životů. Doposud byly defibrilátory nasazeny 343krát po celém Londýně a jeho okolí, což ukazuje jejich významný přínos pro veřejné zdraví a bezpečnost.

Podpora zdraví a pohody: Boj proti znečištění

Místo:
Stanice Marylebone, Londýn, Velká Británie
Kampaň:
„Čistý vzduch pro každého“
Dopad:
Airlabs a Chiltern Railways představují inovace v oblasti zelené reklamní technologie. Přizpůsobily tradiční formáty venkovní reklamní k vytvoření čtyř „čistých vzduchových zón“ na stanici Marylebone. Během dvanáctiměsíčního období vyprodukovaly vzduchové filtry 41,4 milionu kubických metrů čistého vzduchu, což by 36krát naplnilo stadion ve Wembley. Tato iniciativa významně přispívá k boji proti znečištění a podporuje zdraví a pohodu obyvatel i návštěvníků města.

Pomoc bezdomovcům v zimě

Místo:
Stockholm, Švédsko
Kampaň:
„Navigace bezdomovců do azylových center“
Dopad:
V reakci na kruté zimní podmínky, kdy teploty ve Stockholmu klesnou pod minus sedm stupňů Celsia, několik digitálních billboardů po městě mění svá reklamní sdělení na mapy směřující k nejbližším ubytovnám pro lidi bez domova. Tato iniciativa, vytvořená ve spolupráci stockholmské vlády s kostely a neziskovými organizacemi, poskytuje bezdomovcům informace o dostupných přístřeších, jejich kapacitě a otevírací době a také informuje dobrovolníky o tom, jaké pomoci je nejvíce potřeba.