Ekologie

Venkovní reklama je důležitým pomocníkem při ochraně životního prostředí. Je účinným nástrojem k šíření informací o životním prostředí, ekologických hrozbách a možných řešeních. Zveřejňování informací o recyklaci, šetření vodou, ochraně zvířat nebo doporučování udržitelných životních stylů vede k lepší osvětě a zapojení veřejnosti. Billboardy umí být ekologicky šetrné, používají udržitelné materiály a minimalizují energetickou spotřebu, a některé umí dokonce čistit vzduch či vodu.

Reference
„Moderní billboardy a venkovní reklama mohou být velmi klimaticky zodpovědné, například pokud se jedná o využití LED panelů nebo o používání recyklovaných materiálů. Přispívat ke snížení uhlíkové stopy může venkovní reklama také aktivně – klasickým příkladem jsou například billboardy se solárními panely, v Kalifornii v USA se venkovní billboardy využívají k čištění vzduchu a v Peru zase představili technologii, díky které billboardy získávají ze vzduchu vodní páru, a tu pak přeměňují na vodu. Díky moderním technologiím a unikátnímu umístění může venkovní reklama významně přispívat k dosahování cílů v oblasti ochrany klimatu a také k plnění Klimatického plánu Prahy do roku.“
Zdeněk Strnad, šéfredaktor webového portálu Flowee.cz
„Svaz provozovatelů venkovní reklamy inicioval mezi svými členy kroky směřující ke kontinuálnímu snižování uhlíkové stopy. Potřebu udržitelného chování firem, odpovědného podnikání a sociální odpovědnosti považuje Svaz za velice důležitou, a proto podporuje inciativy svých členů v oblasti ESG. Již brzy budeme mít k dispozici první Zprávy o udržitelnosti a srovnávací analýzy mezi reklamními mediatypy, ze kterých, pevně věřím, vyplynou velmi pozitivní výsledky pro náš mediatyp venkovní reklamy.“
Marek Pavlas, prezident SPVR
Ukázky