Nadace a veřejné sbírky

Billboardy a venkovní reklama hrají nezastupitelnou roli v podpoře neziskových a charitativních organizací, nadací a veřejných sbírek. Billboardy jsou nejen prostředkem pro sdílení důležitých informací, ale také zdrojem inspirace k podpoře společenské solidarity, a mohou tak alespoň částečně měnit lidem život k lepšímu. Organizace je využívají k oslovování potenciálních dárců a podporovatelů. Veřejnost se tak prostřednictvím billboardů dozví informace o tom, jak může přispět nebo se zapojit do charitativních aktivit a tím motivovat k podpoře. Stejně tak billboardy pomáhají k náboru dobrovolníků, kteří jsou nedílnou součástí charitativních projektů.

Členové profesního sdružení SPVR vychází maximálně vstříc nadacím, organizátorům veřejných sbírek, neziskovým a charitativním organizacím při jejich propagaci, a vznikla tak například Nadace BigBoard, která jim pomáhá formou bezplatného poskytování reklamních ploch šířit povědomí o jejich činnostech a zviditelňovat je v očích veřejnosti. Ročně je tímto způsobem podporuje v řádech desítek milionů.

Reference

Dobrý anděl

„Od založení nadace Dobrý anděl využíváme venkovní reklamu a plochy k prezentaci naší organizace. Tyto plochy jsou pro nás nejen důležitým retenčním nástrojem, ale také prostředkem k získávání nových dárců. Téměř 4 000 našich dárců – Dobrých andělů – při své registraci uvedlo, že právě reklama na billboardu je k nám přivedla.“
Zuzana Vítková, marketingová manažerka nadace Dobrý anděl
 

Dejme dětem šanci

„Již 4. rokem spolupracujeme s Nadací BigBoard, díky níž můžeme prezentovat na reklamních plochách naši činnost a příběhy dětí z dětských domovů. Je to pro nás mimořádná příležitost, protože kampaň v takovémto rozsahu bychom si za komerční ceny nemohli dovolit. Díky outdoorové reklamě na billboardech a bigboardech, ale také na plochách v pražském metru, se dostává problematika dětí vyrůstajících v ústavní péči do podvědomí široké veřejnosti, a v některých případech dokonce vzbuzuje i diskuzi, což je dobře. Hlavní přínos vidíme zejména v dlouhodobé spolupráci, protože naše kampaň není jen fundraisingová, ale hlavně informativní a edukativní. Pokud lidé vidí plakát opakovaně, je mnohem větší šance, že je osloví, že se nad danou situací zamyslí, najdou si více informací a někteří se třeba stanou novými podporovateli dětí z dětských domovů.“
Lenka Pólová, zástupkyně ředitelky
 

Folklorika

„Náš nadační fond využívá možností venkovní reklamy pro propagaci aktivit, které pořádá pro žáky uměleckých škol. Přestože se dnes čím dál více prosazuje reklama na sociálních sítích, je pro seznámení široké veřejnosti s danou informací stále velmi důležité sdělení venkovní reklamou, která má plošný neselektivní dosah. Máme proto v plánu využívat tento způsob propagace i v příštích letech.“
Tomáš Štefánek, předseda správní rady
 

Paměť národa

„OOH reklama je pro neziskové organizace, tedy i pro Paměť národa, velmi klíčová. Díky celoplošné reklamě se nejen zviditelní konkrétní kampaň, ale především brand společnosti, který je zásadní pro pravidelné dary. Například následující měsíc po proběhnutí kampaně ‚Chci se vrátit domů‘ se celkově hodnota darů dostala na dvojnásobek.“
Alžběta Chrobáková, PR a marketing
 

Donio

„V Donio věříme, že dobročinnost je cestou ke šťastnějšímu a smysluplnějšímu životu. Venkovní reklama nám umožňuje šířit tuto myšlenku mezi širokou veřejnost, zvýšit povědomí o naší dárcovské platformě, ale také oslovit potenciální dárce mimo digitální kanály. OOH reklamu jsme využili například v rámci naší kampaně, kde jsme upozorňovali na výhody darování. Díky této strategii jsme získali mnoho dárců a mohli jsme tak změnit příběhy, na kterých záleží.“
David Procházka, zakladatel Donio
 

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ

„Díky využití billboardů pro naše preventivní kampaně sledujeme nejen průběžný nárůst finančních příspěvků našich dárců, ale i stále větší povědomí veřejnosti o osvětě rakoviny prostaty, nádorů varlat či duševního zdraví mužů. Plochy na exponovaných místech přispívají k tomu, že se u řady mužů podaří odhalit zákeřnou nemoc včas, což jim dává šanci na efektivní léčbu.“
Roman Zachoval, předseda správní rady
 

Amelie

„Billboardy jsou pro Amelii, z.s., jakožto pro neziskovou organizaci, důležité. Naše cíle nemíří k propagaci, nicméně osvěta, která je důležitou součástí naší práce, je více než žádoucí. Míří na celou populaci a náš dosah je zde značně omezen jak naší odborností, tak zdroji, které máme k dispozici. Proto spolupráce jak odborná, tak v oblasti mediálního prostoru, je tím, co nám umožňuje osvětu realizovat.<br>Konkrétně v případě Tulipánového měsíce můžeme dát vědět o tom, že existuje psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým a že ji lidé mohou vyhledat. Zároveň poukazuje na to, že lidé s rakovinou jsou součástí naší společnosti a je možné je různým způsobem podpořit. Taková komunikace by pro samotnou Amelii nebyla možná bez spolupráce s mediálními partnery, kteří nabídnou v rámci spolupráce své prostory.“
Michaela Čadková Svejkovská, ředitelka
 
Ukázky